SO – Vepřek: nástřik komunikace

Sdělení pro obyvatele Starých a Nových Ouholic a Vepřku od p. Poustky (stavbyvedoucí, tel. 602323154):

V sobotu 19. srpna v odpoledních hodinách provedeme mezi Starými Ouholicemi a kostelíkem na Vepřku nástřik komunikace spojovací penetrací.

Nátěr vyzrává cca 2 hodiny, ale při těchto letních teplotách zůstává lepkavý. Ve vlastním zájmu na něj nevjíždějte a nevstupujte. Hrozí vám znečištění, případně poškození vašeho majetku.

Pro příjezd do Starých Ouholic používejte nově položený úsek od siln. II/608.