Úřední dny stočné

Hana Novotná – smluvní vztahy stočné, fakturace stočné

úřední dny
15. 8. 16:00 – 19:00

5. 9. 16:00 – 19:00

Tel: 777 012 031, e-mail: hana.novotna@nova-ves.cz