Vše o očkování proti COVID-19

tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva

1. Fáze (leden až únor 2021)

probíhá v očkovacích místech (OČM)

NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:

zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např.epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb apersonál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb. U těchtoskupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS)

lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS

2. Fáze (únor až červen 2021)

probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacíchmístech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů

OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:

osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními,hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi,
s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali dopředchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda,pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst)

nutná registrace v Centrálním rezervačním systému

3. Fáze (červenec 2021 – 2022)

probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů

OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST

k registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službácheGovernmentu (NIA a Portál občana)

Mapa očkovacích míst

Jak se registrovat na očkování?

 • vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
 • zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
 • následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základězaslaného PIN kódu
 • rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

Jak to na očkování probíhá?

 • při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
 • měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního informačního systému)
 • prokázání identity – OP, pas, ŘP
 • přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému)
 • kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
 • provedení očkování
 • zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
 • 15 minut v čekárně po očkování

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz

Vše o očkování – dvě strany – PDF