Výlet turistického klubu – PRAHA

Novoveský turistický klub KudyKam
srdečně všechny zve na

Jubilejní 10. výšlap – do Prahy

V neděli 9. prosince 9:19 vlakem
z Nových Ouholic na Nádraží Podbaba

Tramvají dojedeme do Chotkových sadů a potom už pěšky na Pražský hrad, Novým Světem k Loretě a dál tajemnými a romantickými kouty Prahy až k Betlémské kapli. Odjezd je z Masarykova nádraží.
Pěší trasa bude mít kolem 7 km.
Těšíme se na viděnou!

https://mapy.cz/s/3dC9y/