Zpravodaj

Informace o inzerci
Protože se v poslední době množí dotazy po pravidlech zveřejňování inzerátů v našem zpravodaji, chceme Vás touto cestou informovat.
Zpravodaj vydáváme pravidelně měsíčně a zdarma ho distribuujeme ve všech částech naší obce do všech domácností, včetně víkendových, v celkovém počtu 520 ks. Řádkovou inzerci poskytujeme zdarma, grafickou viz ceník inzerce

 
Černobílá
½ strany A5 390 Kč
Celá strana A5 650 Kč
Barevná
½ strany A5 780 Kč
Celá strana A5 1.300 Kč

Uzávěrka následujícího vydání Novoveského zpravodaje je uvedena vždy v předchozím čísle.

Své články posílejte na zpravodaj@nova-ves.cz.

Icon
2017-11 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-10 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-09 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-08 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-07 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-06 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-05 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-04 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-03 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-02 Novoveský zpravodaj
Icon
2017-01 Novoveský zpravodaj