Zpravodaj

Informace o inzerci
Protože se v poslední době množí dotazy po pravidlech zveřejňování inzerátů v našem zpravodaji, chceme Vás touto cestou informovat.
Zpravodaj vydáváme pravidelně měsíčně a zdarma ho distribuujeme ve všech částech naší obce do všech domácností, včetně víkendových, v celkovém počtu 530 ks. Řádkovou inzerci poskytujeme zdarma, grafickou viz ceník inzerce

 

Černobílá
½ strany A5 390 Kč
Celá strana A5 650 Kč
Barevná
½ strany A5 780 Kč
Celá strana A5 1.300 Kč

Uzávěrka následujícího vydání Novoveského zpravodaje je uvedena vždy v předchozím čísle.

Své články posílejte na zpravodaj@nova-ves.cz.

Zpravodaj březen 2021 Zpravodaj únor 2021 Zpravodaj 21-01 Zpravodaj 20-12

Icon
2019-03 Novoveský zpravodaj
Icon
2019-02 Novoveský zpravodaj
Icon
2019-01 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-12 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-11 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-10 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-09 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-08 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-07 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-06 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-05 Novoveský zpravodaj
Icon
2018-04 Novoveský zpravodaj