Silnice v Nových Ouholicích

Silnice č. II/608 v Nových Ouholicích bude od 1. 8. 2023 průjezdná – dočasně v režimu průjezdu stavbou s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hod v obou směrech.