Oznámení o zeměměřických činnostech

Správa železnic je státní organizací provozující železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu. Jejím úkolem je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy a starat se modernizaci a rozvoj železniční sítě.

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ:70994234,

Vám oznamuje, že v katastrálním území Vepřek, obce Nová Ves budou provedeny zeměměřické činnosti.

Více v pdf:

0764_oznámení_NováVes