Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2021.

Počet přijatých přihlášek: 13

Počet volných míst: 5

 

 

 1. PMŠ 1/2021 přijat/a
 2. PMŠ 2/2021 nepřijat/a
 3. PMŠ 3/2021 nepřijat/a
 4. PMŠ 4/2021 nepřijat/a
 5. PMŠ 5/2021 přijat/a
 6. PMŠ 6/2021 nepřijat/a
 7. PMŠ 7/2021 přijat/a
 8. PMŠ 8/2021 přijat/a
 9. PMŠ 9/2021 přijat/a
 10. PMŠ 10/2021 nepřijat/a
 11. PMŠ 11/2021 nepřijat/a
 12. PMŠ 12/2021 nepřijat/a
 13. PMŠ 13/2021 nepřijat/a

 

 

Převzetí rozhodnutí u ředitelky školy v týdnu od 31.5.2021 do 3.6.2021 nebo po telefonické domluvě. Kontakt: 602 468 884.

 

V Nové Vsi 23.5.2021

Zveřejněno: 24.5.2021