Výlet turistického klubu – Ledčice – Mnetěš - Černouček

Sraz v neděli 6. června v 9:30 v Ledčicích před centrem U Cinků č. 15.

Sejdeme se před Kulturním a společenským centrem U Cinků č. 15. Krásnou alejí se vydáme směrem k Mnetěši a přes Černouček se kolem starých ovocných sadů vrátíme zpátky do Ledčic.

Je to asi 8 kilometrová procházka kousek za humna, ale dají se cestou potkat a vidět moc pěkná místa.

Trasy předchozích výšlapů a taky fotografie najdete na webu vyslap.cz.

Přijďte se projít.