VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO: ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE

Obec Nová Ves vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa úředníka územního samosprávného celku.

Pracovní poměr na dobu: určitou (zástup po dobu trvání mateřské dovolené       a rodičovské dovolené, předpoklad do 31. 7. 2027)

Předpokládaný termín nástupu: 1. 5. 2024

Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 4. 2024 (rozhodující je okamžik doručení, nikoliv odeslání)

Bližší informace: na telefonním čísle 727 934 792.

0324_Verejna vyzva – urednik zastup – 2024