Zápis do 1. třídy ZŠ Ledčice

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2022-23

se koná v úterý 5. dubna 2022 od 13:00 do 16:30 hodin v budově školy, I. třída, 1. patro. K zápisu se musí dostavit děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.

Prosíme o rezervaci termínu zde: https://zsmsledcice.reenio.cz/cs/#/terms/2022-04-05;viewMode=day. Zvolte časový úsek, v němž se chcete k zápisu dostavit, vyplňte jméno, příjmení, email, telefon a rezervujte si svůj termín.

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Ledčice, Nová Ves (spádový obvod).
  2. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Ledčice.
  3. Děti mimo spádový odvod školy podle data narození, přednost má starší dítě.
  4. Individuální posouzení situace.

Pokud máte zájem o návštěvu školy před zápisem, domluvte si schůzku. Vše za dodržení hygienických pravidel. Rádi vás uvidíme!

V Ledčicích dne 8. 11. 2021

Mgr. Martina Sypecká, ředitel

 

Tel.: 315 765 624, 739 631 791, IČ: 70 996 598, č. ú. 181877409/0300,
e-mail: zsledcice@volny.cz, datová schránka: fyfmevi, www.ledcice.cz/skola

 

PDF verze ke stažení: ZŠ Ledčice zápis 5. 4. 2022