ZŠ Veltrusy – Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024 se koná:

ve středu 19. dubna 2023 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a starší, které dosud školu nenavštěvují. 

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději 3. 3. 2023 zveřejněny na webových stránkách školy – www.skolaveltrusy.c

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy