Dana BURIANOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 23:37

  • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

O dění v obci se zajímám a jako členka kulturního výboru se na něm i aktivně podílím. Z mého pohledu jde o logické rozšíření zájmu a účasti v dalších oblastech našeho života v obci.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Líbí se mi náves v Nové Vsi, členitost Vepřku, břehy Starých Ouholic a stráně Nových Ouholic, klid nejmenších Miřejovic. Ranní mlha, co se převaluje nad řekou. Pyšná jsem na naše nejmenší, když vystupují se svými pásmy písniček a básniček a na naše nejstarší pro jejich aktivní přístup k životu. Na ty, kteří se dokázali semknout, aby nezištně pomohli těm, co jim do životů zasáhla povodeň. A na další spoustu lidí, kterým záleží na tom, jak zde spokojeně žít.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi zbytečně vyhrocené konflikty a někdy nechuť nebo neschopnost vést diskuzi.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Je obtížné určit jeden konkrétní problém v obci, která má pět částí. Pro obyvatele každé z nich je samozřejmě důležité řešit problémy v místě jejich bydliště. Bohužel někteří nedokáží vnímat Novou Ves jako celek a vzniká kvůli tomu zbytečná rivalita. Částečným řešením je vstřícná komunikace, za předpokladu, že si všechny zúčastněné strany dokáží vzájemně naslouchat a dokáží problémy vidět z různých úhlů pohledu.

  • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

V první řadě je potřeba dokončit projekty, které jsou již rozpracované – kanalizace, komunikace,… Ráda bych opět otevřela diskuzi o využití školy ve Vepřku ve prospěch místních obyvatel.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jsem aktivní členkou kulturního výboru naší obce. Rovněž jsem místopředsedkyně MK Miřejovice z. s., který, nejenom v této obci, pořádá nejrůznější akce. Pracuji jako externistka se studenty na VŠUP a jako spolumajitelka jsem několik let vedla malou prosperující firmu v Praze. A nic se nevyrovná logistice mámy tří dětí.

Zpět na přehled kandidátů