Mateřska škola – Rozhodnutí o přijetí 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2022.

Počet přijatých přihlášek: 17
Počet volných míst: 12

 

PMŠ 1/2022 přijat/a
PMŠ 2/2022 nepřijat/a
PMŠ 3/2022 přijat/a
PMŠ 4/2022 přijat/a
PMŠ 5/2022 přijat/a
PMŠ 6/2022 přijat/a
PMŠ 7/2022 nepřijat/a
PMŠ 8/2022 nepřijat/a
PMŠ 9/2022 přijat/a
PMŠ 10/2022 přijat/a
PMŠ 11/2022 nepřijat/a
PMŠ 12/2022 nepřijat/a
PMŠ 13/2022 přijat/a
PMŠ 14/2022 přijat/a
PMŠ 15/2022 přijat/a
PMŠ 16/2022 přijat/a
PMŠ 17/2022 přijat/a

 

Převzetí rozhodnutí u ředitelky školy v týdnu od 30 .5. 2022 do 2. 6. 2022 nebo po telefonické domluvě.
Kontakt: 602 468 884.

 

V Nové Vsi  23. 5. 2022
Martina Srncová
pověřená řízením MŠ

 

Zveřejněno: 24. 5. 2022