Informovaný souhlas – SMS kanál

Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici Hanu Novotnou, email: hana.novotna@nova-ves.cz tel. 777 012 031, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. Tel. 734 180 507 Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Kronika

Icon
Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
Icon
Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
Icon
Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2012
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2011
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2010
Icon
Kronika Obce Nová Ves 2008-2009

   

  Historické kroniky

  Icon
  Pamětní kniha obce Vepřku od Karla Husníka
  Icon
  Nové Ouholice 1784 – 1984 200 let, Paměti Karla Šorala
  Icon
  Paměti obce Nová Ves od Josefa Švejdy z r. 1944

   Kanalizace

   DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

   hlavní stavbyvedoucí
   Petr Honisch – tel. 603 584 642

   technický dozor stavby
   Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

   montáž čerpací technologie
   Michal Krbec – tel. 602 314 256

   možnost objednat elektropřípojku
   Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

   možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
   Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

   možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
   Instalatér Vlastimil Novotný – tel. 723 601 648

   STAVEBNÍ VÝBOR
   zástupci obce pro komunikaci s občany

   Nová Ves – Vladimír Richtr – tel. 605 460 378
   Nové Ouholice – Jiří Kloda – tel. 734 518 100
   Staré Ouholice – Jiří Vykus – tel. 736 506 731
   Vepřek – Roman Civín – tel. 721 822 277
   předseda stav.výboru:  Ing. Petr Štorek – tel. 608 262 112

    

   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
   Icon
   Stavba splaškové kanalizace 2019
   Icon
   Obchodní podmínky odvádění odpadních vod
   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
   Icon
   Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 - skutečnost
   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
   Icon
   Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017
   Icon
   Splašková kanalizace Nová Ves - prezentace starosta
   Icon
   Splašková kanalizace Nová Ves
   Icon
   Směrnice Zásady tvorby a použití fondu
   Icon
   Směrnice o stanovení výše stočného pro rok 2018
   Icon
   Odhad cenových nákladů na výstavbu splaškové kanalizace v obci Nová Ves - místní části: Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek