Uzávěra silnice II/608 v Nové Vsi

Související:

Jak budeme jezdit?

Dne 8. 11. 2021 v 8 hodin začne v Nové Vsi dostavba kanalizace a hlavní silnice bude pro automobilový provoz v úseku od čerpací stanice Benzina až k autoservisu Poláček uzavřena.

Od středy 10. 11. už je rozkopaná hlavní silnice, ale odbočka ke školce před obecním úřadem je pro místní občany a nutnou dopravní obsluhu průjezdná. Vjíždět na stavbu na hlavní silnici je zakázáno a je třeba stavbu objíždět okolo školky spodem Novou Vsí buď přes náves, nebo spodní ulicí k silnici na Sazenou.

V prostoru u samoobsluhy bude pro automobily po celou dobu uzavírky propojení obou částí Nové Vsi – zábradlím vyznačený povolený přejezd mezi částmi Nové Vsi oddělenými hlavní silnicí. Směrem na Ledčice se vyjede z Nové Vsi po místní komunikaci za bývalým areálem JZD.

Vlastníci nemovitostí, které mají vjezdy přímo na uzavřený úsek silnice II/608, obdrží na obecním úřadě povolení k vjezdu do stavby na svoje vozidla. Toto povolení opravňuje k vjezdu tak, že přednost má samozřejmě činnost stavby. Držitel povolení musí dbát na pokyny pracovníků stavby a dodržovat zásady bezpečnosti a ohleduplnosti. Stavba bude probíhat v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin, je tedy žádoucí, aby i řidiči s povolením pokud možno vyjížděli a vjížděli do stavby mimo tuto dobu.

Vozidla pošty, zásilkových služeb a zásobování, která se mohou prokázat dodacím listem do nemovitosti u zavřeného úseku silnice, mohou obsloužit tyto nemovitosti, pokud to situace na stavbě dovolí.

Prosím dodržujte zákazy vjezdu a buďte ohleduplní k pracovníkům stavby a jejich práci. Není možné, aby neustále přerušovali práci a uhýbali projíždějícím autům. Porušení zákazu bude pokutovat policie. Děkujeme za ohleduplnost.

POZOR! Tato uzávěra a opatření platí do konce stavby kanalizace v březnu 2022. Poté bude následovat cca do konce roku 2022 oprava silnice II/608 a stavba chodníků a uzávěra bude rozšířena i na Nové Ouholice – opatření budou jiná.

Autobusové spoje: Zastávka v Nové Vsi (u obchodu/pošty) bude dočasně zrušena, všechny spoje budou jezdit přes zastávku Nová Ves – rozcestí (naproti dálniční policii). Jízdní řády a objízdné trasy najdete tady ke stažení, případně je dostanete vytištěné na obecním úřadě.

PROSÍME: Při chůzi po obci vybavte děti i sebe (především v ranních a pozdních hodinách) reflexními prvky, ať jste dobře vidět.

Martin Exner, starosta obce Nová Ves, dne 3. 11. 2021

Icon
Most / lávka pohled
Icon
Most / lávka půdorys
Icon
Koordinační situace – SO 102
Icon
Situace stavby – část B
Icon
Situace stavby – část A
Icon
Přehledná situace jednotlivých projektů
Icon
Zásady orgnizace výstavby
Icon
Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace