Kanalizace

Cena stočného pro rok 2024:
Cena bez DPH: 67,66 Kč/m3
Cena včetně 12 % DPH: 75,78 Kč/m3

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

 

servis kanalizace
AQ spol. s.r.o., p. Nováková – tel. 416 831 304

montáž čerpací technologie
Michal Krbec – tel. 602 314 256

možnost objednat elektropřípojku
Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
Instalatér Jan Smola – tel. 605 505 839

 

Icon
Kalkulace ceny pro stočné pro kalendářní rok 2024
Icon
Stočné 2021 porovnání kalkulace a skutečnosti

Jednotné odběratelské porovnání ceny za rok 2021

Icon
Kalkulace ceny stočného na rok 2022
Stočné v roce 2022: 54,42
bez DPH
59,86 Kč / m3
včetně DPH
Pro srovnání rok 2021: 54,39
bez DPH
59,82 Kč / m3
včetně DPH
Icon
Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace
Icon
Jednotné odběratelské porovnání ceny za rok 2020
Icon
Údržba a provoz čerpací stanice ČS AQK 2019
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2021
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 5. - 31. 12. 2020 po snížení DPH)
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2020 (1. 1. - 30. 4. 2020)
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
Icon
Stavba splaškové kanalizace 2019
Icon
Obchodní podmínky odvádění odpadních vod