Kanalizace

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

hlavní stavbyvedoucí
Petr Honisch – tel. 603 584 642

technický dozor stavby
Ing. Lukáš Počík – tel. 602 559 396

montáž čerpací technologie
Michal Krbec – tel. 602 314 256

možnost objednat elektropřípojku
Elektro-práce Polák – tel. 602 405 202

možnost objednat výkop mezi jímkou a domem
Výkopové práce Milan Vancl – tel. 606 407 831

možnost objednat propojovací potrubí z domu do jímky
Instalatér Vlastimil Novotný – tel. 723 601 648

STAVEBNÍ VÝBOR
zástupci obce pro komunikaci s občany

Nová Ves – Vladimír Richtr – tel. 605 460 378
Nové Ouholice – Jiří Kloda – tel. 734 518 100
Staré Ouholice – Jiří Vykus – tel. 736 506 731
Vepřek – Roman Civín – tel. 721 822 277
předseda stav.výboru:  Ing. Petr Štorek – tel. 608 262 112

 

Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019
Icon
Stavba splaškové kanalizace 2019
Icon
Obchodní podmínky odvádění odpadních vod
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
Icon
Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 - skutečnost
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017
Icon
Splašková kanalizace Nová Ves - prezentace starosta
Icon
Splašková kanalizace Nová Ves
Icon
Směrnice Zásady tvorby a použití fondu
Icon
Směrnice o stanovení výše stočného pro rok 2018
Icon
Odhad cenových nákladů na výstavbu splaškové kanalizace v obci Nová Ves - místní části: Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek