Kanalizace

Icon
Stočné Staré Ouholice - Obchodní podmínky
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
Icon
Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 - skutečnost
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018
Icon
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017
Icon
Splašková kanalizace Nová Ves - prezentace starosta
Icon
Splašková kanalizace Nová Ves
Icon
Směrnice Zásady tvorby a použití fondu
Icon
Směrnice o stanovení výše stočného pro rok 2018
Icon
Odhad cenových nákladů na výstavbu splaškové kanalizace v obci Nová Ves - místní části: Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek
Icon
Mapa kanalizace Vepřek - majetkoprávní situace
Icon
Mapa kanalizace Staré Ouholice - majetkoprávní situace