Územní plán

Územní plán online na Mapovém portálu Středočeského kraje:
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Geoportál Nová Ves

DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMNÍHO PLÁNU KE STAŽENÍ:

Icon
Námitka proti návrhu územního plánu
Icon
Územní plán – textová část – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – doložka civilní obrany – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – zemědělský půdní fond – návrh 2020-01
Icon
Širší vztahy – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – návrh 2020-01
Icon
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – návrh 2020-01
Icon
Výkres hlavní – návrh 2020-01
Icon
Základní členění – návrh 2020-01
Icon
Prezentace
Icon
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE DORUČUJE NÁVRH ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

Pokud vás zajímají širší souvislosti:
Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou