Protipovodňová opatření

Vážení návštěvníci stránek,

Kategorii protipovodňová opatření jsme nově po konzultaci s Ing. Martinem Jakoubkem z VHS Projekt rozdělili do tří přehledných kategorií:

  • Povodňový plán obce
  • Manipulační řád VD Orlík
  • podané námitky a odvolání – Posudek expertízy ČVUT – strategické řízení vltavské kaskády

Děkujeme za pochopení,

 

Jiří Karas

 

Icon
Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 4. 2020
Icon
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze 4. 9. 2019
Icon
Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
Icon
Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
Icon
Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
Icon
Variantní prodloužení hráze do urovně q20
Icon
Situace záplavového území
Icon
Koordinační situace se zákresem tras hrází
Icon
Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
Icon
Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice
Icon
Žádost o prověření nového manipulačního řádu vd Orlík
Icon
Replika žalobců k vyjádření žalovaného