Posudek expertízy ČVUT

Icon
Odborný posudek manipulačního řádu vd Orlík
Icon
Variantní prodloužení hráze do úrovně q100.
Icon
Variantní prodloužení hraze do úrovne q50
Icon
Variantní prodloužení hráze do urovně q20
Icon
Situace záplavového území
Icon
Koordinační situace se zákresem tras hrází
Icon
Studie prodloužení hráze - zákres do vodohospodářské mapy
Icon
Studie proveditelnosti prodloužení protipovodňové hráze miřejovice – staré ouholice