Rozpočet

Rozpočet  je finanční plán, jímž se řídí hospodaření obce. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má organizace finanční vztah.

 

Icon
RO 2017 02
Icon
RO 2017 01
Icon
Rozpočet MŠ 2017
Icon
Rozpočet 2017
Icon
Rozpočet 2016
Icon
Rozpočet 2015
Icon
Rozpočet 2014
Icon
Rozpočet 2013
Icon
Rozpočet 2012
Icon
Rozpočet 2011
Icon
Rozpočet 2010