Obecně závazné vyhlášky

Icon
Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2019 o místních poplatcích
Icon
Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Icon
Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 2/2018 o komunálním a stavebním odpadu
Icon
Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2007,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy – Základní škola Veltrusy, okres Mělník
Icon
Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 3/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů a jiných zvířat na veřejném prostranství
Icon
Vnitřní předpis provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves
Icon
Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves č. 4/2007,kterou se vydává Požární řád obce Nová Ves
Icon
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Obce Nová Ves pro realizaci zákona 106/1999 Sb.