Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
Výroční zpráva za rok 2022
Icon
20220824 - čj. 1274/22/OU - poskytnutí informace
Icon
Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací
Icon
Tabulka úřední deska 2021
Icon
20220112 - čj. 0072/22/OU - poskytnutí informace

Dodavatel energií

Poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na Vaši žádost ze dne 05. 01. 2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informaci Vám sdělujeme, že MŠ Nová Ves odebírala v říjnu 2021 energii od společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Icon
20220110 - čj. 0053/22/OU - poskytnutí informace

Schválené zadání nového územního plánu

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na Vaši žádost ze dne 30. 12. 2021 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací Vám zasíláme v příloze schválené zadání nového územního plánu obce Nová Ves.
Dle telefonické domluvy dne 10. 01. 2022 Vám byl na e-mail aslán soubor
ve formátu zip, který obsahuje elektronickou verzi starého územního plánu včetně jeho změn.

Icon
20210222 - čj. 300/21/04 Človek v tísni, o. p. s. – Žádost o poskytnutí informací

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dovoluji si Vás požádat o informace spočívající ve sdělení

  1. počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora;
  2. počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 56511990 Sb., o místních poplatcích po povinných- plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá;
  3. zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy;
  4. počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18let), dále ve sdělení o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora.

V případě zájmu o doplnění či upřesnem žádosti, nás, prosím, kontaktujete na emailu vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz

S pozdravem
Vlastimila Feistingerová

Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, česká republika, www.clovekvtisni.cz
Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401 , e-mail: mail@clovekvtisni.cz
IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277

Icon
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací
Icon
Tabulka úřední deska 2020
Icon
Záměr pronájmu nebytových prostor NO 43
Icon
Záměr pronájmu restaurace Staré Ouholice
Icon
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací