Klub seniorů

Klub seniorů obce Nová Ves je občanské sdružení, které vzniklo 25. února 2009. Registrace ministerstvem vnitra: 6. března 2009, IČO: 26566290, adresa: Nová Ves 154.

Cílem klubu je aktivní zapojení seniorů do kulturního a společenského života v naší obci, vytvoření prostoru ke společenskému setkávání se­niorů k rozhovorům, přednáškám, předávání zkušeností, rukodělným pracem, poslechu hudby, pořádání poznávacích a odpočinkových zá­jezdů, organizování různých zájmových aktivit a další.
Členem klubu může být každý, kdo souhlasí se stanovami klubu, má zájem na roz­voji a činnosti klubu, chce se aktivně podílet na práci klubu a zažádá o přijetí písemnou formou.
Veškeré akce sdružení jsou otevřené a přístupné komukoliv, kdo má zájem se na nich podílet. Rádi uvítáme každého dalšího nového člena.