Myslivecké sdružení DIANA

Myslivecké sdružení DIANA Nová Ves, se sídlem Vepřek 60, 277 52 Nová Ves, vzniklo 30. září 1992 na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 65601998. Předsedou je pan Luděk Prušák.

Sdružení od června 2004 obhospodařuje 1030 ha honitby, pronajaté od Honebního společenstva Nová Ves (IČ 71153233) – jejímž pětiprocentním členem je také obec Nová Ves. Starostou Honebního společenstva Nová Ves je pan ing. Ivan Butko.
Myslivecké sdružení Diana provádí myslivost v honitbě; revitalizaci krajiny; propagaci myslivosti a ochrany přírody; chov, vypouštění, ochranu a péči o zvěř; zajišťuje odbornou úroveň svých členů.

Nová Ves, se sídlem Vepřek 60, 277 52 Nová Ves, vzniklo 30. září 1992 na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 65601998. Předsedou je pan Luděk Prušák.

Sdružení od června 2004 obhospodařuje 1030 ha honitby, pronajaté od Honebního společenstva Nová Ves (IČ 71153233) – jejímž pětiprocentním členem je také obec Nová Ves. Starostou Honebního společenstva Nová Ves je pan ing. Ivan Butko.
Myslivecké sdružení Diana provádí myslivost v honitbě; revitalizaci krajiny; propagaci myslivosti a ochrany přírody; chov, vypouštění, ochranu a péči o zvěř; zajišťuje odbornou úroveň svých členů.