TJ Sokol Nová Ves

TJ SOKOL – první písemná zmínka je v Pamětní knize obce Vepřku 1919 – 1939, v zápise z 28.října 1918:

Ze spolků stávaly toho dne: “Tělocvičná jednota Sokol v Nové Vsi – Vepřku”, založená r. 1898. 
Sídlem je Nová Ves, jednota nese v současnosti jméno zdejší obce (tehdy byl Vepřek samostatnou obcí).”
Současný TJ Sokol Nová Ves se zabývá fotbalem. Je účastníkem III. třídy skupiny B na Mělníce. Má A mužstvo, dorost, žáky a “starou gardu”.
Podrobnosti o fotbalovém dění si můžete přečíst na webových stránkách: http://www.tjsokolnovaves.cz.
Mimofotbalové aktivity jsou vždy spojeny se životem obce – ať je to organizování dětských dnů, pálení čarodějnic nebo  tradiční každoroční sportovní ples, našimi občany hojně  navštěvovaný.