Nové Ouholice

Nové Ouholice   Nové Ouholice téměř bezprostředně navazují na Novou Ves.
V roce 2009 uplynulo 225 let od jejich založení, vznikly po povodni v roce 1784, kdy byly původní Velké Ouholice stojící na břehu Vltavy zcela zničeny. Veltruský hrabě Chotek daroval lidem postiženým povodní stavební místo a materiál na stavbu nových domků právě na stráni, kterou uvidíte od Starých Ouholic vlevo.
Po hřbetu ostrohu, kde se říká „Na horách“ vede turistická cesta zvaná Dvořákova stezka, která začíná v Kralupech nad Vltavou, pokračuje do Nelahozevsi a dále směrem k Řípu přes Nové Ouholice, Vepřek do  Ctiněvsi, kde na ni navazuje severočeská trasa na Říp.
“Na horách” se nachází majestátní prastará ostrožna spolu s unikátními ukázkami stepní flory a fauny.
V Nových Ouholicích je jediná zastávka železniční dopravy v obci, naproti ní je restaurace Na Zastávce a prodejna potravin. Dále zde je zdravotní středisko, ve kterém má sídlo Klub seniorů.

Nové Ouholice