Soptíci

Spolek  Soptíci je spolek se sídlem Staré Ouholice 77, 277 52 Nová Ves, registrovaný ministerstvem vnitra 3. března 2009, IČO: 26566966.
Předsedkyní spolku je paní Veronika Kuchtová.

1. Účelem spolku je sdružovat rodiče a jejich přátele.
2. Hlavním cílem činnosti spolku je scházet se a navzájem podporovat vývoj
našich potomků.
3. Specifickými cíli činnosti spolku jsou zejména:

  • pořádání různých společenských a kulturních akcí
  • rozvoj dětí ve výtvarných a ručních pracích
  • podporovat tradice a svátky s nimi spojené

Členem spolku může být každý, kdo souhlasí se stanovami spolku, má zájem na rozvoji a činnosti spolku, chce se aktivně podílet na práci spolku a zažádá o přijetí písemnou formou.
Rádi uvítáme každého dalšího nového člena.

Kontakt: soptici.rs@seznam.cz