Rybářský spolek Vepřecké vydry

Rybářský spolek “Vepřecké vydry” je občanské sdružení. Ustavující schůze se konala začátkem listopadu 2007, sdružení bylo zaregistrováno 7. 11. 2007, IČO 28560591 a sídlí na adrese Nové Ouholice 3. Předsedou tohoto spolku je pan Zdeněk Pokorný.

Zájmovým územím spolku je prostor na levém břehu Vltavy od ústí železničního tunelu ve Vepřku po tůň  „Selská“ ve Starých Ouholicích a Bakovský potok od ústí do Vltavy zpět na hranici katastru obce Nová Ves.
Spolek má své aktivity spojené se životem obce – rybáři nechyběli na prvním novoveském jarmarku, při čištění novoveského rybníka, zavěšování zvonu a vlastně všech adventních akcích. Masopust bez jejich zabíjačky by také nebyl to pravé. Pořádají country večery a pálení čarodějnic ve Vepřku a slibují, že v takových akcích budou – samozřejmě kromě své práce rybářské – pokračovat.