Ing. Bohdana Tobiášková – odpovědi

odpovědi zaslány 13.9. 10:37

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Protože mi záleží na tom, kde žiji. Baví mě setkávat se s lidmi, připravovat Novoveský zpravodaj, pořádat kulturní akce, organizovat dětský bazar, diskutovat s lidmi o tom, co se dá v obci zlepšit a něco pro to také udělat. Ráda bych v tom pokračovala a přispěla k příjemnějšímu žití.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Před deseti lety jsme se rozhodovali, kam se s naší rozrůstající se rodinou přesuneme z Prahy. Nová Ves pro nás byla jasná volba, manželova rodina zde má kořeny déle jak 100 let. Líbí se nám blízkost hlavního města, dobré spojení do všech směrů, příroda, spousta památek „za humny“. Jednotlivé části obce jsou pestré, každá má své krásné staré domy, zákoutí, svůj charakter. Dobře se nám tu žije.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Chybí mi kvalitní silnice, kanalizace, chodníky, ale to všechno se dá změnit.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Chybějící kvalitní infrastruktura. To znamená pokračovat v rozpracovaných projektech na kanalizaci, chodníky, tlačit na opravu silnic. Je tu spousta práce a společně to můžeme dokázat.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v tom, co už jako členka kulturního a informačního výboru dělám, co mě baví a je podle mě pro život v obci důležité. Blízká je mi péče o památky, zájem o životní prostředí. Ráda propojuji generace, v tom vidím možnosti velké. Ale nebráním se žádným úkolům a výzvám a těším se na ně!

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Téměř 20 let pracuji jako finanční ředitelka, mám proto zkušenosti v oblasti financí, účetnictví, řízení projektů. V obci jsem se spolupodílela na přípravě desítek kulturních akcí, každý měsíc připravuji s kolegy Zpravodaj. Několik let jsem pracovala jako dobrovolnice v neziskovém sektoru. To vše ráda využiji ve prospěch naší obce.

Zpět na přehled kandidátů

Martina SRNCOVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 23:55

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Jako členka obecního zastupitelstva se mohu aktivně zapojit do práce pro obec, ve které žiju. Zkušenost s prací v kulturní komisi mě přesvědčila o tom, jak důležité a smysluplné je zajímat se a podílet na životě ve vesnici.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Když se člověk rozhodne, že bude někde žít, tak právě proto, že se mu to místo líbí. A já jsem to měla stejně. Líbí se mi náves se zvoničkou, cesta lesem na Sazenou… Líbí se mi aktivně pracující obecní úřad a zastupitelstvo, různorodost kulturních i jiných občanských aktivit. A našlo by se toho víc.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

S tím co se mi nelíbí je to složitější. Nelíbí se mi opakovaně vznikající černé skládky, intenzita automobilové dopravy nebo odhozené odpadky. Ale uvědomuji si, že často jsou tyto problémy o nás, kteří tady žijeme. O naší lhostejnosti, pohodlnosti a nezájmu. Dobré na tom je, že se to dá snadno změnit.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Momentálně je to fakt, že jsme stále bez kanalizace. A na důsledky této skutečnosti narážím denně. Těší mě, že jsme těsně před zahájením stavebních prací. Jako zastupitelka bych se maximálně zapojila do realizace celého projektu.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v aktivitách kolem kultury v obci, oživování tradic a podpory spolkových aktivit. Vzhledem ke své práci bych chtěla školku a lidi v ní ještě víc propojit se životem a děním ve vesnici. A pak je tady krajina v obci a kolem ní, louky, pole, lesíky. Myslím, že i tady je na čem pracovat.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

  Vždycky jsem pracovala s lidmi a pro lidi. V rámci své profese jsem se naučila naslouchat lidem, hledat kompromisy a řešení i ze složitých životních situací. Když se pro něco rozhodnu a pustím se do toho, umím být důsledná, vytrvalá, odhodlaná.

Zpět na přehled kandidátů

 

Ing. Renáta HAKROVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 12.9. 11:17

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

V zastupitelstvu obce působím již čtyři roky a ráda bych v této práci pokračovala i nadále. Na obci máme rozpracováno velké množství projektů, které je potřeba dokončit. Ráda bych, aby naše obec měla fungující kanalizaci, opravené silnice, moderní a úsporné veřejné osvětlení, chodníky podél hlavní silnice. Důležitý je pro mě kulturní rozvoj obce. Budu ráda, když se Nová Ves a její části stanou místem, ve kterém se lidem dobře a pohodlně žije.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Novou Ves mám ráda jako celek, každá její část má své kouzlo. Máme ideální spojení do hlavního města, můžeme využívat jeho výhody, ale zároveň zde nacházíme klid vesnice. Jsem ráda, že věci veřejné se v naší obci začaly spravovat odborně a na naší vesnici to začíná být vidět.  Moje rodina zde žije téměř sedmdesát let a i pro mě s manželem byla Nová Ves jasná volba. Ráda bych, aby se v naší obci udržovali kulturní tradice a rozvíjel se veřejný prostor pro volnočasové aktivity.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Na obci se mi nelíbí stav její infrastruktury. Ve velké části obce chybí kanalizace, chodníky, jsou zde rozbité silnice, chátrající veřejné osvětlení, chátrající budova bývalé školy, zanesený rybník, mizející zeleň. Je to práce na několik volebních období. V investičních potřebách se pohybujeme v řádech stovek milionů korun. Je potřeba připravit dobré projekty, na které se dají sehnat peníze z dotací. Obec ze svého rozpočtu není schopna své potřeby zafinancovat.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Bohužel se budu opakovat, ale odpověď bude téměř stejná jako v předešlé otázce. Jako nejtíživější problém Nové Vsi vidím množství investičních potřeb (výstavba kanalizace, oprava silnic, výstavba chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce a využití budovy bývalé školy) a malé množství peněz, které má obec ze svého rozpočtu k dispozici. Je potřeba kvalitně zpracovávat projekty a násobit množství obecních prostředků dotacemi.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako v předešlém volebním období bych se chtěla soustředit na výstavbu infrastruktury s podmínkou udržení finančního zdraví naší obce. I nadále bych chtěla snižovat podíl provozních výdajů obce a zvyšovat podíl investičních výdajů obce, multiplikovat množství obecních finančních prostředků získáváním dotací na důležité investiční akce a zadávat obecní zakázky pomocí průhledných výběrových řízení. Zároveň bych se i nadále chtěla věnovat rozvoji kultury a podpoře spolků.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Čtyři roky působím na pozici místostarostky obce, orientuji se v rozpracovaných projektech, mám zkušenosti s vedením obce a úřadu. 12 let jsem byla zaměstnancem Živnobanky (později UniCredit Bank), kde jsem se vypracovala z místa bankovní úřednice na pozici ředitelky pobočky a následně na pozici vedoucí samostatného oddělení.  Mám vysokoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a management, součástí mého studia byl i obor fungování veřejné správy.

Zpět na přehled kandidátů

Volby 2018

VÝSLEDKY VOLEB – ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 NAŠE VES 3 Sváda Lukáš 36 NK BEZPP 214 13,04 1
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Exner Martin 54 STAN STAN 208 15,16 1
2 NAŠE VES 1 Pánková Martina 46 NK BEZPP 188 11,46 2
3 Společně pro ves 1 Hakrová Renáta Ing. 37 NK BEZPP 186 15,64 1
2 NAŠE VES 2 Prokešová Jana 55 NK BEZPP 184 11,21 3
2 NAŠE VES 4 Jermář Jan 49 NK BEZPP 175 10,67 4
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Štorek Petr 45 STAN BEZPP 169 12,31 2
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Vosmíková Eva 61 STAN BEZPP 165 12,02 3
3 Společně pro ves 3 Tobiášková Bohdana Ing. 42 NK BEZPP 155 13,03 2

 

 

 

NÁHRADNÍCI – NEZVOLENÍ

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 NAŠE VES 5 Jansa Lukáš 29 NK BEZPP 200 12,19 1
2 NAŠE VES 6 Pappová Dagmar 45 NK BEZPP 165 10,06 2
2 NAŠE VES 7 Verner Pavel 53 NK BEZPP 182 11,09 3
2 NAŠE VES 8 Malenovská Jana 56 NK BEZPP 174 10,6 4
2 NAŠE VES 9 Prokeš Jaromír 55 NK BEZPP 158 9,63 5
3 Společně pro ves 2 Srncová Martina 44 NK BEZPP 143 12,02 1
3 Společně pro ves 4 Letoch Milan 54 NK BEZPP 124 10,42 2
3 Společně pro ves 5 Vykus Jiří 61 NK BEZPP 129 10,84 3
3 Společně pro ves 6 Srnec Pavel Ing. 47 NK BEZPP 134 11,26 4
3 Společně pro ves 7 Burianová Dana 41 NK BEZPP 104 8,74 5
3 Společně pro ves 8 Čermák Martin 36 NK BEZPP 97 8,15 6
3 Společně pro ves 9 Čáp Martin 47 NK BEZPP 117 9,84 7
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Bučil Pavel 37 STAN BEZPP 136 9,91 1
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Civín Roman 51 STAN BEZPP 163 11,88 2
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Kloda Jiří 51 STAN BEZPP 155 11,29 3
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 Richtr Vladimír 63 STAN BEZPP 136 9,91 4
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Reslerová Dana 67 STAN BEZPP 124 9,03 5
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Těšitelová Zdena 70 STAN BEZPP 116 8,45 6

 

Volby do Zastupitelstva obce Nová Ves se budou konat 5. a 6. října 2018.

Volební místnosti budou otevřené v následujících časech:

 • 5. října od 14:00 do 22:00
 • 6. října od 8:00 do 14:00

Naše obec bude rozdělena do 3 volebních okrsků:

Sídlo volebního okrsku č. 1: Nová Ves 154, sál OÚ (pro voliče z Nové Vsi)

Sídlo volebního okrsku č. 2: Nové Ouholice 43, Dům služeb (pro voliče z Nových Ouholic a Vepřku)

Sídlo volebního okrsku č. 3: Staré Ouholice 57, hospoda U Hasiče (pro voliče ze Starých Ouholic a Miřejovic)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Všichni kandidáti měli možnost sdělit voličům své představy a vize o fungování obce.

Odpovědi kandidátů, kteří se rozhodli na otázky vypsané v Novoveském zpravodaji 8/2018 odpovědět a splnili vypsaná pravidla, si můžete rozkliknout pod jejich jménem níže.

Rozkliknutím odkazu u kandidátní listiny si můžete zobrazit program kandidujících subjektů.

za informační výbor obce Nové Vsi Mgr. Jiří Karas

Kandidátní listina: NAŠE VES

Tabulka: Kandidátní listina NAŠE VES

Kandidátní listina NAŠE VES
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Pánková Martina 46 NK BEZPP vedoucí pošty Nová Ves
2 Prokešová Jana 55 NK BEZPP úředník Nová Ves
3 Sváda Lukáš 36 NK BEZPP elektromechanik Nová Ves
4 Jermář Jan 49 NK BEZPP podnikatel Staré Ouholice
5 Jansa Lukáš 29 NK BEZPP manažer Nová Ves
6 Pappová Dagmar 45 NK BEZPP podnikatel Nová Ves
7 Verner Pavel 53 NK BEZPP hospodařící zemědělec Nová Ves
8 Malenovská Jana 56 NK BEZPP finanční poradce Staré Ouholice
9 Prokeš Jaromír 55 NK BEZPP technický zástupce Staré Ouholice

Kandidátní listina: OBEC VŠEM

Tabulka: Kandidátní listina Obec všem

Kandidátní listina Obec všem
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Vaďurová Eva 36 NK BEZPP OSVČ Staré Ouholice
2 Šach Jan 39 NK BEZPP řidič Vepřek
3 Svítilová Lenka 51 NK BEZPP prodavačka Nové Ouholice
4 Šnýdlová Markéta 28 NK BEZPP ekonom Staré Ouholice
5 Táborský Vladimír 47 NK BEZPP řidič Miřejovice
6 Koldovský Jiří 37 NK BEZPP autolakýrník Nová Ves
7 Pánková Dominika 20 NK BEZPP studentka VŠ Nová Ves
8 Podhajská Kristýna 20 NK BEZPP dělník Staré Ouholice
9 Tyle Antonín 46 NK BEZPP řidič Staré Ouholice

Kandidátní listina: SPOLEČNĚ PRO VES

Tabulka: Kandidátní listina Společně pro ves

Kandidátní listina Společně pro ves
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Hakrová Renáta Ing. 37 NK BEZPP OSVČ, místostarostka obce Staré Ouholice
2 Srncová Martina 44 NK BEZPP zastupující ředitelka MŠ, psychoterapeutka Nová Ves
3 Tobiášková Bohdana Ing. 42 NK BEZPP finanční ředitelka Nová Ves
4 Letoch Milan 54 NK BEZPP specialista havarijní a radiační bezpečnosti Staré Ouholice
5 Vykus Jiří 61 NK BEZPP auditor Staré Ouholice
6 Srnec Pavel Ing. 47 NK BEZPP programátor IT Nová Ves
7 Burianová Dana 41 NK BEZPP asistentka na VŠ Miřejovice
8 Čermák Martin 36 NK BEZPP recepční Nová Ves
9 Čáp Martin 47 NK BEZPP plánovač Nová Ves

Kandidátní listina: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Tabulka: Kandidátní listina STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Kandidátní listina STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Exner Martin 54 STAN STAN starosta Nové Ouholice
2 Vosmíková Eva 61 STAN BEZPP důchodce Nové Ouholice
3 Štorek Petr 45 STAN BEZPP energetik Staré Ouholice
4 Bučil Pavel 37 STAN BEZPP pojišťovací agent Nová Ves
5 Civín Roman 51 STAN BEZPP technik Vepřek
6 Kloda Jiří 51 STAN BEZPP mistr montážní linky Nové Ouholice
7 Richtr Vladimír 63 STAN BEZPP důchodce Nová Ves
8 Reslerová Dana 67 STAN BEZPP důchodce Nové Ouholice
9 Těšitelová Zdena 70 STAN BEZPP důchodce Nové Ouholice

Informovaný souhlas – SMS kanál

Služba je určena pro občany obce Nová Ves ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby Souhlasíte Se Zpracováním Vašich osobních údajů Za účelem informování o Činnosti obce a jejich orgánů, např. o jednáních Zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových Situaci, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních Subjektů a neziskových organizaci, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím sms od registrace, nebo Webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá Zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům Zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na Základě oprávněného Zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto Záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle Zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o Zprávách Zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informaci, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat Stížnost u Úřadu pro Ochranu osobních údajů.

Ohledně Zpracování osobních údajů v rámci Služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat úřednici obecního úřadu:

email: lucie.kinlova@nova-ves.cz, tel. 733 770 842

, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce p. Michala Hindu, email: michal.hinda@sms-sluzby.cz. tel. 734 180 507. Ohledně uchování provozních a Iokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Organizace zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláků,
přiblížil se termín zápisu Vašich dětí do 1. třídy. Vzhledem ktomu, že Se v loňském roce osvědčilo využití rezervačního systému, využijeme tuto možnost i letos. Tímto způsobem můžeme alespoň Částečně omezit čas, který byste museli strávit čekáním na vlastní zápis. Tuto rezervací můžete od úterý 3. dubna 2018 provést na odkaze:

https://zs-veltrusy.reservio.com . Odkaz na rezervaci termínu najdete rovněž na našich webových strankach: www.skola.veltrusy.cz.

Rezervaci terminu Zápisu provedete jednoduchým způsobem – vyberete si kterýkoliv z odkazů Zápis 1 – Zápis 10 a následně si vyberete čas Zápisu dítěte, který by Vám nejvíce vyhovoval, nebo který bude ještě volný. Při zápisu rezervace je nutné uvádět jméno a příjmení Zapisovaného dítěte /nikoli jméno rodiče/!!
Touto rezervací si vybíráte pouze čas Zápisu dítěte. Nejedná se o výběr paní učitelky, u které bude zápis probíhat. Vámi vybraný čas zápisu rovněž nemá žádný vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte do naší školy, jedná se pouze o organizační opatření. Zájemci o zápis bez rezervovaného času budou samozřejmě rovněž zapsáni, ale budou muset vyčkat na volný čas u některé Zapisující paní učitelky.
Do školy je ale třeba dostavit cca 15 – 20 minut před rezervovaným časem, protože rodiče musí vyplnit několik dokumentů a doložit příslušné doklady. Během doby, kdy budete zaneprázdnění administratívou, se budou Vaše děti mocí podívat po škole v doprovodu našich větších žáků, nebo sledovat pohádku promítanou na interaktivní tabuli.
Cílem rezervace času Zápisu dětí je zklidnit a zpříjemnit průběh zápisu. Budeme se snažit dodržet rezervovaný čas. Je ale samozřejmě možné, že nastane nějaké nepředvídatelné zdržení apod. V takovém případě Vás prosím o trpělivost a toleranci -jistě nejen my učitelé, ale i Vy rodiče chcete, aby Zápis budoucích prvňáků proběhl v klidu a V příjemné náladě.
Vpřípadě nejasností nebo dotazů můžete volat na tel. 731 617 991 nebo psát na e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz

Za ZŠ Veltusy Mgr. Světlana Racková
ředitelka

originál ke stažení

Územní plán Obce Nová Ves najdete na adrese:

http://nova_ves.obce.gepro.cz/

vysvětlivky k územnímu plánu

Informace:
V pravé části Témata zaškrtněte Územní plán a dále nahoře v pravé části obrázku tlačítkem + nebo – přibližte dle potřeby.

aktuální snímek

aktuální snímek

snímek z roku 1953

1953

snímek III. vojenské mapování

II.vojenské mapování