Objednávka nádob na tříděný odpad

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA NÁDOB

k Systému separovaného sběru odpadu obce Nová Ves

Mám zájem o tyto popelnice
(jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci):
žlutá popelnice velká 240 l na plasty   850,- Kč
modrá popelnice velká 240 l na papír   zápůjčka zdarma
hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad   1.000,- Kč
černá popelnice malá 120 l na směs   700,- Kč

Také si můžete formulář stáhnout, vytisknout a vyplněný odevzdat, přípdaně poslat na obecní úřad: