Objednávka nádob na tříděný odpad

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA NÁDOB

k Systému separovaného sběru odpadu obce Nová Ves

Mám zájem o bezplatnou zápůjčku těchto druhů a velikostí popelnic
(jsou vždy na kolečkách pro snazší manipulaci):
žlutá popelnice velká 240 l na plasty
modrá popelnice velká 240 l na papír
hnědá popelnice velká 240 l na bioodpad

Také si můžete formulář stáhnout, vytisknout a vyplněný odevzdat, přípdaně poslat na obecní úřad: