Poplatky ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

  1. za prvního psa, 60,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 60,- Kč
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 70 let, 30,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 70 let, 30,- Kč